Subsidie – Afwijkingen op de Subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 tot en met 2015