Rechtmatigheid

Het is de wettelijke taak van de Rekenkamer om ieder jaar bij het Land te controleren of het binnenkomende geld (belastingen en heffingen) volgens de regels is geïnd en of het uitgaande geld is besteed conform de begroting en volgens de regels. Daarnaast wordt gecontroleerd of de overheidsactiviteiten conform de geldende wet- en regelgeving zijn uitgevoerd. De wet en regels hebben bijvoorbeeld betrekking op:

  • het opleggen van belastingaanslagen;
  • de openbare en onderhandse aanbesteding;
  • de bestelbevoegdheid;
  • uitgifte vergunningen, subsidies, onderstand enz.

 

Verslag van onderzoek naar de rechtmatigheid van de overheidsinkomsten en -uitgaven doen we in onze jaarlijkse publicatie bij de Jaarrekening van het Land. Het resultaat van het rechtmatigheidsonderzoek naar de overheidsactiviteiten wordt vastgelegd in een rapport dat vervolgens aan de Staten wordt aangeboden.

Wij kunnen voor onze werkzaamheden gebruik maken van onder meer de resultaten van het werk van de Stichting Overheidsaccountantsbureau.

Rapporten