Hòspital Nobo Otrobanda: Konstrukshon i Transishon