Organisatie

De Rekenkamer is zich ervan bewust dat bij het uitvoeren van haar taak de eigen integriteit boven alle twijfel verheven moet zijn. Voor het bevorderen van de eigen integriteit is het hebben van een gedragscode een ‘must’. De gedragscode dient als leidraad voor de omgang met elkaar en met derden, voor het uitvoeren van onderzoeken en voor alledaagse zaken op het werk. De gedragscode bevat de kernwaarden waarmee elke medewerker afwegingen kan maken. De gedragscode kan als volgt worden samengevat:

Wij van de Algemene Rekenkamer Curaçao:

  1. zorgen ervoor dat onze onafhankelijkheid boven elk twijfel is verheven;
  2. verrichten ons werk op een professionele, objectieve, verantwoorde en zorgvuldige wijze;
  3. gaan zorgvuldig om met aan ons toevertrouwde informatie;
  4. werpen een kritische blik en leveren werk van hoge kwaliteit;
  5. staan open voor nieuwe kennis en inzichten en houden onze kennis en kunde op peil en delen die met elkaar;
  6. staan voor open, respectvolle en constructieve communicatie;
  7. zijn betrokken bij vraagstukken vanuit de samenleving;
  8. zijn integer, helder, transparant en consistent in ons handelen;
  9. betrachten ‘fair play’ en zijn open en eerlijk.
 Organisatie

HET LOGO

In het logo van de Rekenkamer zijn drie kleuren te onderscheiden: blauw, geel en wit. Met deze combinatie van kleuren wordt een verwijzing gemaakt naar de vlag van Curaçao.  Met blauw als boventoon in het logo wordt de status van de Algemene Rekenkamer weerspiegeld. De strakheid van de letters in het logo staat voor de helderheid van onze rapporten.

Het beeldmerk van het logo is geïnspireerd op de schuifpuzzel.

De negen symbolen in het logo vertegenwoordigen de negen kernwaarden die de Rekenkamer in acht neemt bij het uitvoeren van haar werkzaamheden. Deze kernwaarden zijn ook opgenomen in de gedragscode.