Onderzoeken

De Rekenkamer kent drie typen onderzoeken:

Rechtmatigheid

Het is de wettelijke taak van de Rekenkamer om ieder jaar bij het Land te controleren of het binnenkomende geld (belastingen en heffingen) volgens de regels is geïnd en of het uitgaande geld is besteed conform de begroting en volgens de regels.

lees meer

Doelmatigheid

Doelmatigheid onderzoeken hebben betrekking op de drie E’s zijnde Economy, Efficiency en Effectiveness. Dit betekent dat de Rekenkamer onderzoekt of de regering doelmatig werkt en de juiste hoeveelheid middelen inzet om de gewenste resultaten te behalen.

lees meer

Integriteit

Een integriteitsonderzoek brengt mogelijke integriteitrisico’s en integriteitaspecten in kaart en bevat aanbevelingen tot het treffen van maatregelen ter vergroting van de weerbaarheid.

lees meer