Workshop Integriteit

Rekenkamers spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van een transparante overheid die integriteitregels naleeft. De Algemene Rekenkamer Curaçao heeft het voortouw genomen door transparantie en integriteit op de agenda te zetten. Om dit proces te ondersteunen wordt onder anderen gebruik gemaakt van de tools ontwikkeld door de internationale organisatie van Rekenkamers, ‘International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)’. Met deze tools kunnen Rekenkamers de eigen integriteitsrisico’s in beeld brengen en waar nodig de eigen integriteitsbeheersysteem versterken.

Eind november 2017 heeft de Algemene Rekenkamer Curaçao ondersteund door twee moderatoren uit Mexico en een eigen moderator een risicoanalyse uitgevoerd. Dit is gedaan met behulp van het instrument ‘IntoSAINT (Self-Assessment INTegrity)’ van INTOSAI. Gedurende drie dagen hebben een aantal medewerkers van de Rekenkamer deelgenomen aan praktijkgerichte workshops begeleid door de moderatoren. De integriteitsaspecten die aandacht behoeven zijn geïdentificeerd en vertaald in concrete actieplannen. Hiermee geeft de Rekenkamer het goede voorbeeld voor de publieke sector van Curaçao.

Fotogalerij