Werkbezoek Gouverneur

Op woensdag 26 oktober 2016 bracht de Gouverneur een werkbezoek aan de Algemene Rekenkamer Curaçao. Daarbij zijn diverse onderwerpen besproken met het College van de Rekenkamer, waaronder de resultaten over 2015 en 2016, de plannen voor 2017 en de internationale en regionale samenwerking met Rekenkamerorganisaties, zoals de INTOSAI, CAROSAI en OLACEFS. Ook is gesproken over de diverse digitaliseringsprojecten die thans bij de Rekenkamer lopen, het systeem van kwaliteitsborging en over het project ISSAI (International Standards for Supreme Audit Institutions) dat moet resulteren in het voldoen aan de internationale standaarden voor Rekenkamers. Dit zal bijdragen aan het leveren van nog hoogwaardigere producten.

De Gouverneur heeft ook kunnen kennismaken met het personeel en met haar van gedachten kunnen wisselen over onder andere lopende onderzoeken.

Zowel het college als het personeel van de Rekenkamer hebben het bezoek van de Gouverneur als een hele eer ervaren.

Fotogalerij