Video uitkomsten onderzoek Incidentele subsidies

Salarisadministratie 2019

De resultaten van de risico’s van fouten in de salarisgegevens over het dienstjaar 2019 opgenomen in het salarissysteem