Video uitkomsten onderzoek Parking Authority Curaçao

PARKING AUTHORITY CURAÇAO – BEHEER EN EXPLOITATIE VAN OPENBARE PARKEERPLAATSEN EN -TERREINEN IN PUNDA EN OTROBANDA

Zijn de door de Rekenkamer voorgestelde aanbevelingen opgevolgd door de minister en hebben de genomen maatregelen bijgedragen tot het wegwerken van de tekortkomingen?