Video uitkomsten onderzoek Jaarrekening Curaçao 2016 en 2017

JAARREKENING CURAÇAO 2016 EN 2017

1. Zijn de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten tot stand gekomen in overeenstemming met de wet- en regelgeving?

2. Geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de financiële positie van het Land per 31 december 2016 en 2017 en het resultaat over 2016 en 2017?