Video uitkomsten onderzoek Hospital Nobo Otrobanda: Bouw en Transitie

HOSPITAL NOBO OTROBANDA: BOUW EN TRANSITIE

Zijn er voldoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat het project HNO binnen de begroting wordt gerealiseerd en dat de doelstellingen die zijn opgenomen in de Beheersovereenkomst, worden behaald?