Video uitkomsten onderzoek Doeltreffendheid interne beheersing processen uitgifte paspoorten en rijbewijzen

DOELTREFFENDHEID INTERNE BEHEERSING RONDOM DE PROCESSEN VAN UITGIFTE VAN PASPOORTEN EN RIJBEWIJZEN

Worden afwijkingen in de inkomsten bij de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen voorkomen door de interne beheersing rondom de relevante processen?