Video uitkomsten onderzoek Curaçaohuis

CURAÇAOHUIS

Is bij het doorlopen van het proces tot de verkoop van de panden aan de Badhuisweg 173/173a, 175 en de Wagenaarweg 3 en de aankoop van het pand aan de Prinsegracht 63-65 het principe van doelmatigheid in acht genomen en zijn de geldende verkoop- en aankoopvoorschriften gevolgd?