Video effectief toezicht op de leerplicht

Effectief toezicht op de leerplicht

‘Zijn de tekortkomingen over het toezicht op de leerplicht die gesignaleerd zijn door de Rekenkamer in haar twee eerder uitgebrachte rapporten opgelost?’