Training Verbetering van Betrokkenheid Stakeholders

‘INTOSAI Development Initiative (IDI)’ heeft van 7 tot en met 18 augustus 2017 een training in Kingston, Jamaica verzorgd voor negen Rekenkamers van de ‘Caribbean Organisation of Supreme Audit Institutions (CAROSAI)’, te weten Antigua en Barbuda, Dominica, Grenada, Jamaica, Montserrat, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname en Curaçao inzake de betrokkenheid van de verschillende stakeholders.

In totaal hebben zeventien vertegenwoordigers deelgenomen waarvan twee uit Curaçao. Het trainingsprogramma bestond uit zowel theoretische als praktische sessies waarbij per participerend land, afhankelijk van hun situatie, de verschillende stakeholders in kaart zijn gebracht en strategieën ter bevordering van de relatie met de geïdentificeerde stakeholders zijn ontwikkeld. Deze strategieën zijn verder uitgewerkt in actieplannen die na goedkeuring van het College van de Algemene Rekenkamer Curaçao geïmplementeerd worden. Dit traject is in volle gang.

Het belangrijkste doel van IDI is om de leden van de verschillende Rekenkamerorganisaties te ondersteunen bij hun inspanningen om hun prestaties, onafhankelijkheid en professionaliteit duurzaam te verbeteren. Meer over IDI.