SAI PMF Review Workshop, 3 - 7 Juli 2023

De Algemene Rekenkamer Curaçao heeft in de week van 3 tot en met 7 juli 2023 als gast gediend voor de ‘SAI PMF Review Workshop’. Deze workshop werd georganiseerd door de ‘INTOSAI Development Initiative’ (IDI) in samenwerking met de ‘Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions’ (CAROSAI). Aan de workshop hebben naast de Rekenkamer van Curaçao, de Rekenkamers van Grenada, Montserrat en Saint Vincent and the Grenadines deelgenomen. De workshop was het vervolg op de vier weken durende online cursus verzorgd door IDI, dat een team van drie medewerkers van elk van de vier Rekenkamers hebben gevolgd in november en december 2022.

De cursus behandelde de methodologie voor het beoordelen van de prestatie van een Rekenkamer met behulp van het ‘Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework’ (SAI PMF). De cursus was bedoeld om deelnemers te equiperen met de basiskennis en vaardigheden die nodig zijn om een ​‘SAI PMF  assessment’ uit te voeren. Zodoende wordt verwacht dat de participanten in staat zullen zijn om de beginselen en de methodologie van het ‘SAI PMF’ toe te passen bij het plannen van, implementeren van en rapporteren over de ‘assessment’ van de prestatie van de Rekenkamer. Met de verkregen kennis en vaardigheden heeft elk van de teams vervolgens in de eerste helft van het jaar 2023 een ‘SAI PMF self-assessement’ verricht van hun Rekenkamer.

Gedurende de workshop werd dan de voortgang van de verrichte werkzaamheden van de teams geëvalueerd. Daarnaast heeft de workshop de teams voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om een analyse uit te voeren van de hoofdoorzaken van het prestatie niveau van hun Rekenkamer en om tot een kwalitatieve beoordeling van de prestatie te komen. Verder heeft de workshop de teams de nodige ondersteuning geboden om de concept rapporten te kunnen finaliseren. In het vervolg hiervan zal het IDI gedurende de resterende fasen van het ‘assessment’ proces ondersteuning op afstand blijven bieden aan de teams teneinde een hoogwaardige en tijdige afronding van de rapporten te garanderen.

Conform de planning zullen de definitieve rapporten per 31 oktober 2023 gereed zijn.

Fotogalerij