SAI Leadership and Stakeholder Meeting

Op 22 en 23 juli 2019 hebben het ’Department of Social and Economic Affairs (UNDESA)’ van de Verenigde Naties en het ’INTOSAI gezamenlijk de bijeenkomst ‘Rekenkamers die het verschil maken: controle van de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen’ (SAI Leadership and Stakeholder Meeting – Supreme Audit Institutions making a difference: Auditing the implementation of the Sustainable Development Goals) in New York, georganiseerd.

De Algemene Rekenkamer Curaçao heeft aan deze bijeenkomst deelgenomen. Deze bijeenkomst bood aan de deelnemers de gelegenheid om een ​​inventarisatie/balans op te maken van de drie jaar ervaring die is opgedaan bij het uitvoeren van het doelmatigheidsonderzoek inzake de gereedheid van de overheden voor het implementeren van Sustainable Development Goals (SDG).

In discussies werd bekeken hoe de opgedane ervaring kan leiden tot de controle van de implementatie van specifieke SDG-doelen in de toekomst. De bijeenkomst was ook gericht op het faciliteren van een informatief dialoog tussen de participerende rekenkamers en belanghebbenden inzake de bijdrage van rekenkamers en externe auditors aan het SDG-evaluatiemechanisme op verschillende niveaus.