Rekenkamer Curaçao Lid CAROSAI

De Algemene Rekenkamer van Curaçao is in 2014 lid geworden van de ‘Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions (CAROSAI)’.

CAROSAI is de vereniging van Rekenkamers in de Caribische regio en is één van de regionale werkgroepen die behoren tot de wereldorganisatie van Rekenkamers, de ‘International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)’.

Ook geeft CAROSAI ondersteuning aan nationale Rekenkamers bij het opbouwen van hun instituut en worden er trainingen en opleidingen georganiseerd. Verder kan CAROSAI de samenwerking bij gemeenschappelijke onderzoeken faciliteren.

Fotogalerij

Het belangrijkste doel van CAROSAI is het bevorderen van de samenwerking tussen de leden en het delen van ideeën, ervaringen en ‘best practice’.