Parallel Procurement Audit CAROSAI 2017

In juli 2016 heeft ‘Caribbean Organisation of Supreme Audit Institutions (CAROSAI)’ een enquête gehouden om het mandaat, de behoeften en de prioriteiten van de leden vast te stellen. Een essentiële behoefte die door vijftien Rekenkamers is geuit, was het uitbreiden van deskundigheid op het gebied van Procurement Audit. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van CAROSAI een procurement audit opgezet die parallel door de leden wordt uitgevoerd. CAROSAI heeft samen met de Wereldbank en de ‘Inter-American Development Bank (IDB)’ een leidende rol tijdens deze audit.

De Algemene Rekenkamer Curaçao doet ook mee aan deze parallel procurement audit. In dit kader doet de Rekenkamer een onderzoek naar de rechtmatigheid van het aanbestedingsproces met betrekking tot verstrekte opdrachten voor infrastructurele werken door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VV&RP).

Het programma is gestart met een workshop in Jamaica van maandag 29 mei tot en met vrijdag 2 juni 2017. In de workshop zijn diverse tools aan de deelnemers gereikt voor het plannen, uitvoeren en rapporteren van het onderzoek conform de ‘International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI)’. De planning en uitvoering van de audit wordt gemanaged door getrainde regionale ‘INTOSAI Development Initiative (IDI)’ facilitators. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een eLearning platform ontwikkeld voor CAROSAI door IDI.

Het belangrijkste doel van CAROSAI is het bevorderen van de samenwerking tussen de leden en het delen van ideeën, ervaringen en ‘best practice’. Meer over CAROSAI.