Hoge Colleges van Staat en de SER bestendigen onderlinge samenwerking

De Hoge Colleges van Staat (HCvS) en de Sociaal Economische Raad (SER), vertegenwoordigd door hun respectievelijke (ambtelijke) leidinggevenden, kwamen op donderdag 24 mei 2018 bijeen in de vergaderzaal van de Algemene Rekenkamer Curaçao aan de Ansinghstraat om concrete afspraken te maken over bestendiging van hun onderlinge samenwerking.

Het overleg, dat werd deelgenomen door de Secretaris van de Algemene Rekenkamer mw. S. Cathalina, de Ombudsman dhr. K. Concincion, de Secretaris van de Raad van Advies mw. C. Raphaëla en de Directeur/Algemeen Secretaris van de SER dhr. R. Henriquez vond plaats in een ontspannen sfeer. In dit overleg werd met elkaar nader van gedachten gewisseld over thema’s als financieel en personeel zelfbeheer, het verstevigen van hun onafhankelijke positie binnen het Curaçaose staatsbestel en het gezamenlijk opzetten van trainingsprogramma’s en overige activiteiten.

De vertegenwoordigers van de HCvS en de SER kwamen overeen om voortaan vier keer per jaar bijeen te komen op basis van een roulatiesysteem om thema’s van gemeenschappelijk belang te bespreken en om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen.

Het eerstvolgend overleg zal in augustus dit jaar plaatsvinden.

Op de foto de deelnemers aan het overleg met van links naar rechts: dhr. R. Trenidad (Bureau Ombudsman), dhr. K. Concincion (Ombudsman), dhr. R. Henriquez (Algemeen Secretaris/Directeur SER), mw. L. Hart (Algemene Rekenkamer), mw. S. Cathalina (Secretaris Algemene Rekenkamer), mw. C. Raphaëla (Secretaris van de Raad van Advies), mw. M. Sboui-Racamy (Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA) en mw. J. Seedorf (Raad van Advies).