Evaluatie project SAIs Engaging with Stakeholders

Het ‘SAIs Engaging with Stakeholders (SES)’ project is in 2017 door het INTOSAI Development Initiative (IDI) ontwikkeld en opgestart. Het streven van dit project is ‘Greater audit impact through effective stakeholders engagement’. Van dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 augustus 2019 hebben drie medewerkers van de Rekenkamer deelgenomen aan de ‘Lessons Learnt Workshop’ van dit project in Pretoria, Zuid Afrika. Alle sessies van het SES-project zijn door het IDI gesponsord.

Aan deze workshop hebben in totaal twintig rekenkamers deelgenomen waarvan twaalf leden van de ‘African Organization of Supreme Audit Institutions from English-speaking African countries (AFROSAI-E)’ en acht leden van de ‘Caribbean Organisation of Supreme Audit Institutions (CAROSAI)’.

Gedurende deze vierdaagse workshop hebben alle deelnemende rekenkamers een korte presentatie gegeven over de voortgang die zij hebben geboekt met betrekking tot de implementatie van hun SES-strategieën. Naast de presentaties is ook het SES-project geëvalueerd. Ook hebben de deelnemers in groepen hun individuele uitdagingen die zij tijdens de uitvoering van de strategie zijn tegengekomen, gedeeld. De groepsgenoten hebben vervolgens samen mogelijke oplossingen voor deze uitdagingen bedacht.

Het was een informatieve bijeenkomst en de Rekenkamer is volop bezig met de implementatie van haar strategie.

Fotogalerij