De Algemene Rekenkamer Curaçao heeft geparticipeerd aan de International Integrity Seminar

INTERNATIONAL INTEGRITY SEMINAR
‘STRENGTHENING PUBLIC SECTOR INTEGRITY – THE MOST CHALLENGING ISSUES’

Tussen 4 en 8 maart 2019 heeft de Rekenkamer van Hongarije voor de zesde keer het internationale seminar over de preventie van corruptie georganiseerd, met deelname van 31 auditors van voornamelijk Midden-Oosterse, Afrikaanse, Midden- en Zuid-Amerikaanse landen.

Het doel van het vijfdaagse professionele evenement was het verspreiden van de op integriteit gebaseerde cultuur van openbaar bestuur. Daarnaast was het doel de ontwikkeling van een transparant functioneren van de staat, in hoofdzakelijk de ontwikkelingslanden, te ondersteunen, door het delen van de beste Hongaarse en overige internationale praktijken tijdens de Seminar.

De seminar heeft zich geconcentreerd op de integriteit van aanbestedingen, de aanbestedingspraktijk van de publieke sector en de inzet van externe deskundigen.

In aanvulling op het bovenstaande konden de deelnemers zich aanmelden om lid te worden van de Integrity Project Group, welke  een besloten website is met alleen toegang voor de leden. Het doel van deze groep is kennis en ervaringen met betrekking tot integriteit onder de leden te delen via een zogenaamde productpresentatie. Tevens helpt het om contact tussen de leden te onderhouden.

Voor meer informatie klik op onderstaande links.

https://youtu.be/GalErjDzvhs

https://youtu.be/gZLKu22uay8

https://www.aszhirportal.hu/en/news/integrity-seminar-2019-summary-of-the-second-day

https://www.aszhirportal.hu/en/news/integrity-seminar-2019-summary-of-the-third-day

https://www.aszhirportal.hu/en/news/integrity-seminar-2019-summary-of-the-fourth-day

Fotogalerij