Algemene Rekenkamer Curaçao viert haar 65-jarig bestaan met de overige drie rekenkamers van het Koninkrijk

Van 4 t/m 8 juni 2018 vond een bestuurlijke bijeenkomst van de vier rekenkamers van het Koninkrijk der Nederlanden plaats bij de Algemene Rekenkamer van Curaçao. De rekenkamers hebben als taak om te controleren of het belastinggeld van de burgers volgens de regels besteed wordt en of zij waar voor hun geld krijgen.

De gespreksonderwerpen waren onder andere: positie, rol, taken, integriteit en relatie stakeholders. Ook zijn enige recente onderzoeken van de verschillende rekenkamers besproken. Op donderdag 7 juni 2018 vierde de Algemene Rekenkamer van Curaçao haar 65 jarig bestaan. Voorafgaand aan deze jubileumbijeenkomst gingen de vier rekenkamers in gesprek met belanghebbenden, zoals Ministers en Statenleden, over ‘Een effectieve Rekenkamer’. Het doel van deze bijeenkomst was om tijdens een goed gesprek over en weer kennis uit te wisselen over hoe het functioneren van de overheid verder verbeterd kan worden.

Fotogalerij