Algemene Leden Vergadering OLACEFS 2017

De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan van ‘Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)’ en vindt jaarlijks plaats. In 2017 heeft het bureau van de controleur-generaal van de Republiek van Paraguay de vergadering georganiseerd. Conform de richtlijnen vindt voorafgaand aan de algemene leden vergadering de bestuursvergadering plaats.

De 27ste Algemene Leden Vergadering van OLACEFS is gehouden van woensdag 4 tot en met vrijdag 6 oktober 2017 en is bijgewoond door Rekenkamers uit verschillende landen, waaronder Curaçao, evenals internationale organisaties en entiteiten die met Rekenkamers samenwerken.

De technische onderwerpen die tijdens deze Algemene Leden Vergadering aan de orde zijn gekomen waren “Het gebruik van big data-analyse in de auditfunctie” en “Performance audits bij de evaluatie van duurzame ontwikkelingsdoelen”. Het evenement heeft de Algemene Rekenkamer Curaçao een uitstekende gelegenheid geboden om deze onderwerpen met andere Rekenkamers te bespreken, de voortgang geboekt door de gemeenschappen op regionaal en mondiaal niveau te beoordelen en om toekomstige acties vast te stellen.

Fotogalerij