Missie & Visie

MISSIE

Onze missie is het rechtmatig en doelmatig functioneren van de overheid, overheidsinstellingen en organisaties te bevorderen/versterken door de Staten, de overheid en de samenleving over dit functioneren te informeren en adviseren en zodoende de publieke verantwoording te verbeteren.

Dit doen wij aan de hand van rechtmatigheidsonderzoeken, waaronder het onderzoeken van de financiële verantwoording en aan de hand van doelmatigheidsonderzoeken.

VISIE

Onze visie is om een bijdrage te leveren aan de accountability, transparantie en integriteit van de overheid, overheidsinstellingen en organisaties door continu en tijdig kwalitatief hoogwaardige onderzoeken uit te voeren die relevant zijn voor onze stakeholders.

STRATEGIE

Het versterken van de accountability, transparantie en integriteit van de overheid en publieke organisaties.

Het continue demonstreren van relevantie voor de Staten, bevolking en andere stakeholders.

Het zijn van een model organisatie.