Lopende onderzoeken

De Rekenkamer rapporteert dit jaar over onderstaande onderzoeken.

» Financiële positie gesubsidieerde instellingen

Financiele positie periode 2016-2020

Uitgebracht op 20 oktober 2022

» Jaarrekeningen Landsloterij 

Jaarrekeningen 2010 t/m 2018

» Camera toezicht

Tijdigheid, doeltreffendheid ‘project cameratoezicht’ en binnen budget?

» Salarisadministratie

Vervolgonderzoek

Uitgebracht op 21 november 2022

» Leerplicht

Vervolgonderzoek