Verslag van de werkzaamheden gedurende de jaren 2007 en 2008