Integriteit

Een integriteitsonderzoek brengt mogelijke integriteitrisico’s en integriteitaspecten in kaart en bevat aanbevelingen tot het treffen van maatregelen ter vergroting van de weerbaarheid.

De Rekenkamer kan zowel op eigen initiatief als op verzoek van de Staten onderzoek verrichten naar de bestuurlijke integriteit van politieke en ambtelijke functionarissen bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden.

Rapporten

-