Events

Als Rekenkamer staan wij midden in de maatschappij en daarom nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ter harte.

Wij willen een bijdrage leveren aan het oplossen van sociale en maatschappelijke vraagstukken. Onze medewerkers zetten zich belangeloos in, niet alleen met geld, maar ook met onze kennis, kunde en tijd. Omdat we ervan overtuigd zijn dat we door onze inzet kunnen bijdragen aan oplossingen voor sociale en maatschappelijke vraagstukken, ondersteunen we grote en kleine maatschappelijke organisaties bij het halen van hun doelen.