Fundashon ‘Tur ta konta’

DE REKENKAMER ONDERSTEUNT FUNDASHON ’TUR TA KONTA’

Drie onderzoekers van de Rekenkamer zijn gedeeltelijk vrijgesteld van hun werkzaamheden om een bijdrage te leveren aan het project ‘Tur ta konta’. De stichting die het project organiseert stelt tutoren aan die leerlingen helpen die extra hulp nodig hebben bij rekenen en wiskunde.

Volgens een van onze tutoren is de ondersteuning voor sommige leerlingen noodzakelijk gezien de leerachterstand dan wel de extra aandacht die deze leerlingen nodig hebben. Hij onderkent de noodzaak van het project en het profijt dat leerlingen eraan overhouden voor hun latere studies.

Een andere tutor geeft aan dat de leerlingen vol enthousiasme en energie zowel na schooltijd als in het weekeinde, trouw de lessen volgen. Dit geeft voldoening en stimuleert haar om zich te blijven inzetten voor het project.

De derde tutor is ook zeer positief over het project. Hij signaleert de grote vorderingen van leerlingen die hij begeleidt. Het grootste knelpunt dat hij bij zijn leerlingen ziet, is dat zij bepaalde woorden niet kennen, omdat het woorden zijn die niet of nauwelijks in hun omgeving gebruikt worden. Hij vindt het zijn taak om de leerlingen bekend te maken met deze woorden. Doordat de leerlingen een beter begrip van deze woorden krijgen zijn zij beter in staat om de lesstof te begrijpen en raken doordoor gemotiveerd om door te studeren. Dit zal het aantal leerlingen dat vroegtijdig uit het onderwijssysteem valt verlagen. Mede daardoor wil hij een bijdrage blijven geven aan dit project.

Fotogalerij