Subsidie – Risicomanagement van de overheid op de financiële positie van de gesubsidieerde instellingen