Leerplicht Deel II: Toezicht op het bijwonen van lessen op school