Doelmatigheid

Doelmatigheid onderzoeken hebben betrekking op de drie E’s zijnde Economy, Efficiency en Effectiveness. Dit betekent dat de Rekenkamer onderzoekt of de regering doelmatig werkt en de juiste hoeveelheid middelen inzet om de gewenste resultaten te behalen. Zijn er geen andere (goedkopere) manieren om hetzelfde te bereiken? Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het beleid niet leidt tot de gewenste resultaten. Met ons onderzoek willen we inzicht krijgen in de oorzaken en eventuele trends signaleren. Zo kunnen wij de ministers adviseren wat er moet gebeuren om wel tot de gewenste resultaten te komen. Voorbeelden van oorzaken zijn:

  • het doel van het beleid is niet helder genoeg geformuleerd;
  • het beleid bevat regels die in de praktijk te ingewikkeld of juist te beperkt zijn;
  • de minister stelt te weinig geld beschikbaar om het beleid uit te voeren;
  • de minister oefent te weinig controle uit op de uitvoering van het beleid.

Rapporten